አገልግሎት መጠየቂያ ቅጾች / Service Request Forms

የአባልነት መመዝገቢያ ቅጽ / Membership Application Form             
        https://forms.gle/hXJAkdae519CT5fE8

 

የክርስትና አገልግሎት መጠየቂያ ቅጽ / Baptismal Service Request Form           

       https://forms.gle/VJu7yvX161rhtdAq8

 

ለጸሎ ፍትሐ የሚሞላ ቅጽ / Wake Service Form

      https://forms.gle/dFmdSAhvdWrSGBrj7

 

አዳራሽ ኪራይ መጠየቂያ ቅጽ / Hall Rental Request Form

      https://forms.gle/yKeuzwFGT6CSoyNJ6